Pozivajući se na Preporuke Olimpijskog programa rada 2020, među kojima se navodi i preporuka unaprijeđenja i promocije jednakosti spolova, Međunarodni Olimpijski komitet uz pomoć Komisije Žene u sportu od 2014 godine radi na aktivnostima uspostavljanja jednakosti spolova u sportu, a koja obuhvaća sljedeća polja i teme:

Sport, Promocija, Upravljanje, Finansiranje, Ljudski resursi, monitoring i komunikacije.

Bitno je napomenuti da Komisija za jednakost spolova također postoji i pri Evropskim Olimpijskim komiteta, i naravno Nacionalnim Olimpijskim komitetima u regionu.

Startegija Jednakosti spolova u sportu Evropske Unije 2014 – 2020 također navodi ciljeve u kojima se želi postići minimalno 40% učešća žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama nacionalnih sportskih organizacija i 30% u Međunarodnim sportskim organizacijama, i preporuka da sve sportske organizacije u Evropi trebaju imati politike i akcione planove po pitanju jednakosti spolova.  

Stoge je na 24. sjednici Izvršnog komiteta Olimpijskog komiteta BiH, formirana komisija Žene u sportu, koja će imati za cilj da pomogne radu Izvršnog komiteta OK BiH u polju jednakosti spolova u sportu, kroz: 

 • Razvoj i implementacija politika i srategije jednakosti spolova u bosanskohercegovačkom sportu
 • Projektno učešće na MOKovoj platformi Olimpijske solidarnosti u izdvojenom sektoru za Jednakost spolova
 • Istraživanje trenutnog stanja učešća žena u sportu u Bosni i Hercegovini, i na vodećim pozicijama u sportskim organizacijama
 • Organizacija edukativnih seminara i konferencija koje će se baviti podizanjem svijesti o jednakosti spolova i povećanjem učešća žena u sportu, izgradnjom i jačanjem vještina menadžmenta i liderstva za žene,
 • Zastupanje i promocija učešća žena u sportu u Bosni i Hercegovini
 • Promocija jednakosti spolova kroz sport i sportske aktivnosti
 • Zagovaranje i promocija veće medijske pokrivenosti ženskog sporta u Bosni i Hercegovini

Komisija za međunarodne odnose kao savjetodavno tijelo ima veliku ulogu u komunikaciji i saradnji Olimpijskog komiteta BiH sa svjetskim i evropskim sportskim institucijama i institucijama od sportskog značaja. Po svom opisu zadužena je za realizaciju mnogobrojnih projekata koje imaju veliki značaj za ovu instituciju.

Rad Komisije Olimpijaca nije direktno vezan za rad IK OK BiH. Sastanci se održavaju po potrebi na kojima se diskutuje o problemima sa kojima se susreću Olimpijci u svojim pripremama. Predstavnici Komisije olimpijaca redovno učestvuju i daju puni doprinos u radu Skupštine OK BiH kao i u radu IK OK BiH.

Komisija Olimpijaca broji 23 člana i to:

 1. prof. dr Amel Mekić, predsjednik
 2. Marko Rudić. potpredsjednik
 3. Kemal Mešić, potpredsjednik
 4. Nedžad Fazlija
 5. Tatjana Đekanović
 6. Hamza Alić
 7. Amel Tuka
 8. Larisa Cerić
 9. Žana Novaković
 10. Maja Jokanović Klepić

Komisija za vrhunski sport kao savjetodavno tijelo Izvršnog komiteta OK BiH svojim radom pomaže u donošenju odluka, pripremi projekata i drugih aktivnosti vezanih za stručni sportski dio ove institucije. Komisija broji 13 članova u čijem sastavu su sportski stručnjaci i to:

 1. Prof. Amel MEKIĆ, predsjednik
 2. Miro KLEPIĆ, član
 3. Prof. Safet KAPO, član
 4. Marin ĆORLUKA, član
 5. Prof. Dalibor STEVIĆ, član
 6. Prof. Slavenko LIKIĆ, član
 7. Dragomir ČABRILO, član
 8. Ranko PRIMORAC, član
 9. Anes ALIĆ, član
 10. Mr. Adnan DŽUMHUR, član
 11. Mirsad ĆOSIĆ, član
 12. Sulejman BEGOVIĆ
 13. Nikola STANKOVIĆ

 

 

Rad Zdravstvene komisije OK BiH ima za cilj izgradnju platforme i pružanje usluga sportistima i sportskim radnicima iz domena sportske medicine.

Zdravstvenu komisiju OK BiH čine:

- prim. dr Taib Delić, predsjednik

- mr. sci Branislav Lolić, član

- prim. dr Semin Bećirbegović, član

- dr Damir Čelik, član

- dr Anes Talović, član

- dr Marko Ostojić, član

- dipl. psih. Džejna Ćapin, član

- prof. dr Šekib Sokolović, član

- dr Dženan Jahić, član

- mr.sc.Edin Krupalija, član

- mr. sci dr Nihad Selimović, predstavnik IK OK BiH

 - Dr. Ervin Sejdić, Ph.D.