Atletika

1. Alić Hamza

2. Babić Dušan

3. Bilić Kanita

4. Brkić Nikola

5. Cvijetić Gorana

6. Dragoljević Borislav

7. Erceg Anja

8. Zukan Melisa

9. Gavranović Vladana

10. Graorac Svjetlana

11. Hodžić Anes

12. Hodžić  Samir

13. Huseinbašić Sait

14. Ćuković Stefan

15. Junuzović Osman

16. Kasumović Melika

17. Kimani Lucia

18. Kurtalić Mahir

19. Macanović Ivana

20. Malkočević Rusmir

21. Marković Tanja

22. Mešić Kemal

23. Mileusnić Dejan

24. Rašeta Dejan

25. Ožegović Milica

26. Pejić Goran

27. Petrušić Mladena

28. Radoš Luka

29. Avdić Semir

30. Bogovac Nataša

31. Srđan Samardžić

32. Kecman Ksenija

33. Stanivuković Nikolija

34. Tešanović Gorana

35. Tuka Amel

36. Šeranić Zlatan

37. Vidović Aleksandra

38. Vukajlović Stefani

39. Zukić Rahima

40. Bošnjak Goran

41. Delić-Selimović Kada, Trener

42. Kevelj Aziz, Trener

43. Galušić Vinko, Trener

44. Račić Radislavka, Trener

45. Matijević Nebojša, Trener

46. Mešić Fuad, Trener

47. Skender Mehmed, Trener

48. Šišul Đurđica, Trener

49. Jakovljević Vladimir, Trener

 

Biciklizam

50. Lejla Tanović

51. Aleksa Crnčević

52. Mujo Kurtović

53. Anel Delić, Trener

 

Boks

54. Adem Fetahović

55. Djordje Tomić

56. Džemal Bošnjak

57. Alem Čolpa

58. Almedin Fetahović, Trener

59. Milenko Tomić, Trener

 

Judo

60. Larisa Cerić

61. Aleksandra Samardžić

62. Harun Sadiković

63. Branislav Crnogorac, Trener

64 Arijana Jaha, Trener

 

Kanu

65. Darko Savić

66. Olga Babić

67. Nikola Stanković, Trener

68. Dejan Travar, Trener

 

Plivanje

69. Lamija Medošević

70. Adi Mešetović

71. Maid Sukanović

72. Miodrag Čeko, Trener

 

Stoni tenis

73. Admir Duranspahić

74. Vladimir Ivanek, Trener

 

Streljaštvo

75. Tatjana Đekanović

76. Neven Rašić, Trener

 

Press attache

77. Ema Maslo

 

Šef misije i zamjenik šefa misije

78. Said Fazlagić, Šef misije

79. Dejana Sadžak, Zamjenica šefa misije

- Larisa Cerić (judo) - srebrena medalja

- Aleksandra Samardžić (judo)

- Petar Zadro (judo)

- Harun Sadiković (judo)

- Dušan Veletić (boks)

- Džemal Bošnjak (boks)

- Adem Fetahović (boks)

- Radenko Tomić (boks)

- Haris Mešanović (boks)

- Nikola Ivković (boks)

- Alen Rahimić (boks)

- Darko Savić (kanu)

- Nedžad Mahmić (biciklizam)

- Vedad Karić (biciklizam)

- Nedžad Džanković (streljaštvo)

- Emina Hadžiahmetović (stoni tenis)