Nove tehnologije u sportu (NTS) je projekat Olimpijskog komiteta BiH i Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Sarajevo. Ovaj Projekat okuplja nekoliko desetina profesora iz oblasti sporta i šire i jedan je od značajnijih Projekata regiona. NTS projekat obuhvata nekoliko segmenata iz oblasti sporta i to:

  • nove tehnologije u sportskom treningu,
  • poslovanje u sportskom treningu,
  • doping u sportu,
  • žena i sport,
  • sport za sve i
  • fair play u sportu.

Prvi simpozijum NTS-a održan je 2003.g. i održava se svake druge naredne godine.

Olimpijski dan koji se obilježava 23. juna predstavlja jedinstven globalni događaj na Svijetu, a koji se obilježava svake godine. Nacionalni olimpijski komiteti širom svijeta proslavljaju ovu univerzalnu proslavu sa građanima svoje zemlje. Ovo je događaj kojim se slavi olimpizam i olimpijski duh i u okviru ovih vrijednosti organizuju se mnoge sportske aktivnosti, kao i „olyimpic day run“.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine svake godine učestvuje u ovoj proslavi organizujući razne sportske aktivnosti.

 

Projekat ''Olimpijske školarine za trenere'' dizajniran je pod okriljem MOK-a, Olimpijskog komiteta SAD i Univerziteta Delaware (SAD).

Cilj edukacije je razvijanje edukativnih potencijala u okviru olimpijskih komiteta kroz različite programe kao što su nauka u sportu, identifikacija talenata u sportu, edukacija trenera, razvoj etičkih aspekata u sportu. 

Ispred OK BiH na ovoj edukaciji do sad su učestvovala dva trenera iz atletika (Siniša Marčetić i Nedim Čović) i dva trenera iz judoa (Husnija Kajmović i Amel Mekić).

Projekat ''Izbor sportiste godine'' u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH realizira se krajem tekuće godine, a prva manifestacija je održana 2011. godine. Projekat ima za cilj da prezentira i afirmiše vrhunske sportske rezultate u godini na izmaku, kao i njihove sudionike. Nadalje, želi da podstakne sportiste, trenere, sportske klubove i saveze, kao i sportske radnike da vrijedno nastave i sa promoviranjem olimpijskih vrijednosti kao što su: prijateljstvo, respekt, izvrsnost, fer play.

Projekat ''Izbor sportiste godine'' se prije svega odnosi na sve sportiste i sportske radnike sa područja Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na vrhunske sportiste, sportske kolektive i sportske radnike koji su u tekućoj godini ostavili najdublji trag po pitanju rezultata i dostignuća na sportskim terenima širom svijeta.

Olimpijski komitet BiH je tokom 2014. godine uspješno počeo implementaciju projekta “Naprednih kurseva menadžmenta u sportu”. Prvu generaciju polaznika čine generalni sekretari 16. državnih sportskih sveza u BiH koji su preporučeni od strane matičnih organizacija.

 

Program cijelokupnog kursa u potpunosti diktiran od strane IOC-a, te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svijetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz oblasti manadžementa u sportu i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija u trajanju od 6 modula koji obrađuju 6 osnovnih menadžerskih oblasti:

- Uređenje olimpijske sportske organizacije (historijski kontekst, upravljanje, upravljanje promjenama, itd.

- Strateško upravljanje

- Upravljanje humanim resursima

- Upravljanje finansijama 

- Organizovanje sportskog događaja (Project Management)

Tehnički kursevi za trenere predstavljaju jedan od programa Olimpijske solidarnosti koji je usmjeren na trenere. Glavni cilj programa tehničkih kurseva je pružanje osnovne obuke za trenere (službeno priznatim kao takavim od strane saveza) kroz kurseve koje predvodi ekspert iz inostranstva. Osnovna ideja je omogućiti standardizaciju treninga, s obzirom da su prisutni treneri iz cijelog svijeta time osigurati kvalitetu i performanse od velikog značaja za poboljšanje sportske strukture određene zemlje (nacionalni savezi, treneri, sportisti, itd).

Olimpijski komitet BiH je aplicirao i realizirao slijedeće tehničke kurseve:

- Tenis

- Ragbi (I i II nivo)

- Badminton

- Hrvanje

- Teakwondo

- Sankanje

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine je prepoznao relanu potrebu za djelovanjem u području ekološki održivog razvoja u našoj zemlji. U skladu sa time je aplicirao sa projektom Okoliš - Olimpijska borilišta i ekološki održivi razvoj Olimpijskoj solidarnosti.Razlozi za djelovanje na ovom polju su prije svega devastirajuće poplave kao i aktiviranje mnogobrojnih klizišta što je realna opasnost po ekološki, socijalni, a tako i privredni segmet našeg društva.

Projekat pošumljavanja je od izuzetnog značaja za našu društvenu zajednicu, s obzirom da je svijest o ekološkoj održivosti u Bosni i Hercegovini na niskom nivou. Projekat je osim konkretnog učinka dao veliki doprinos  kroz edukaciju mladih, sportista, strukovnih sportskih saveza, sportskih radnika i volontera involviranih u sam projekat. Medijsko pokroviteljstvo je pružilo mogućnost da utičemo na širu populaciju razvijajući svijest o odnosu prema prirodi i ekološkom okruženju  koje je osnov za zdraviji život kompletne zajednice.

Sam projekat se sastojao od tri osnovne faze realizacije, a to su: čišćenje terena oko Olimpijskih borilišta, edukaciju po školama i pošumljavanje terena.

Olimpijski komitet BiH je u saradnji sa Američkom ambasadom u Sarajevu tokom 2012. godine inicirao projekat “Zimska i ljetna olimpijska akademija”. Smisao projekta je povezivanje mladih ljudi različitih nacionalnosti, iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, kroz sportske aktivnosti i edukativni program o vrijednostima Olimpizma. Ovaj projekat je bio značajan korak ka jačanju kapaciteta za razvoj novih pristupa, aktivnosti i strategija, te je imao za cilj promoviranje poštovanje, prijateljstva, tolerancije, izvrsnost, i solidarnost, kroz sport. Projekat je usko povezan sa ciljevima i djelatnostima OKBIH: „...protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja i sportu na osnovu rasne, etničke, vjerske, političke, spolne ili druge pripadnosti.“, a utemeljen Olimpijskom Poveljom. Nastavak projekta je omogućen u saradnji sa NATO štabom u Sarajevu.

 

 

Olimpijski komitet BiH je bio domaćin „III regionalnog marketing seminara“. Seminar u trajanju od 3 dana je učesnicima ponudio upoznavanje sa najboljim načinima rješavanja praktičnih problema, te su instruirani kako na najbolji način rješavati prepreke i probleme sa kojima se susreću olimpijski komiteti i njihovi odjeli za marketing. Pored predstavnika 13 zemalja iz šireg regijona, na seminaru su učestvovali i eminentni predavači, eksperti Međunarodnog olimpijskog komiteta iz oblasti marketinga. Svi učesnici su izrazili izuzetno zadovoljstvo nivoom organizacije, te će isti u svakom slučaju imati pozitivne efekte na podizanje imidža OK BiH. 

Olimpijski komitet BiH je u 2015. godini krenuo u implementaciju projekta: ''Kako voditi sportski kjlub do uspješne budućnosti – SportGO'' koji se realizira u okviru ERASMUS+ Programa uz podršku Evropske komisije. Primarni cilj projekta je da se kroz razvoj budućeg kurikuluma (nastavnog plana i programa) kursa, unaprijede menadžerske vještine kod uposlenika u poluprofesionalnim i amaterskim klubovima u svim državama iz kojih dolaze projektni partneri, i to: Austrije, Slovenije, Mađarske, Litvanije, Španije i Bosne i Hercegovine. Planirano je da projekat traje do jula 2017. godine.

Olimpijski komitet BiH je početkom 2016. godine uzeo učešće u implementaciji još jednog Erasmus+ projekta pod nazivom ''Sportisti postaju poduzetnici - Novi pristup dualnim karijerama sportista AtLETyC''. 

Ovaj projekat je prvenstveno namijenjen edukaciji vrhunskih sportista u pogledu poduzetništva i pružanja podrške nastavku njihovih karijera nakon okončanje sportske. Projekat je podržan od strane Evropske komisije, a u njegovoj realizaciji učestvuju partneri iz: Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske, Litvanije i Bosne i Hercegovine. AtLETyC je okončan u junu 2018. godine.

Trenutno su u realizaciji dva ERASMUS+ Sport projekta i dva IPA projekta Prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina. 

Detaljan opis realizovanih projekata, kao i onih koji su u procesu implementacije naveden je u posebnoj sekciji na našoj web stranici - ''EU projects''.

 

Obzirom da Međunarodni olimpijski komitet intenzivno radi na povećanju procenta učešća žena na vodećim pozicijama u olimpijskim sportskim organizacijama, preporučeno je da olimpijski komiteti pokušaju skrenuti pažnju na bitnost inkluzije žena u svim strukturama sportskih organizacija.

S tim u vezi Olimpijski komitet BiH je u decembru 2015. godine realizirao seminar „Žena i sport“ Olimpijske solidarnosti kako bismo se pribiližili ciljevima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Seminar se odvijao na principu cjelodnevnih aktivnosti i radionica u timovima koje su bile usmjerene ka zajedničkom i praktičnom prevazilaženju svakodnevnih problema sa kojima se susreću žene koje se nalaze na vodećim pozicijama u sportskim organizacijama širom Bosne i Hercegovina. 

Predavanja su se obavljala po redoslijedu koji je prethodno utvrđen sa kolegama iz IOC-a, te su tretirale neke od najznačajnijih tema iz liderstva poput karakteristika liderstva, mentorstva, komunikacije u liderstvu itd.

Pored edukativnog karaktera cilj seminara je bio pojačati ulogu žena na liderskim pozicijama unutar sportskih strukovnih saveza i unutar ostalih sportskih organizacija u našoj zemlji. Također, ovo je bila izvanredna prilika za žene u sportu da se međusobno povežu i podjele svoja iskustva, te da čuju primjere dobre prakse liderstva. 

Kroz program Olimpijske solidarnost ''Sport za sve'', Olimpijski komitet BiH kontinuirano podržava održavanje jednog od najuspješnijih sportskih projekata u našoj državi – Sportske igre mladih. Projektom su obuhvaćeni dječaci i djevojčice iz 28 gradova širom BiH, uz učešće preko 40.000 mladih.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine aplicira na projekat Team Support Grant za timske sportove koji imaju realnu mogućnost da se kvalifikuju na Olimpijske igre. Dodijeljena sredstva su namijenjena za kvalifikaciona takmičenja za predmetne Igre, a podrška se realizira kroz 4-godišnji olimpijski ciklus. 

Korisnici ovog vrijednog projekta do sada bili su:

- Košarkaški savez BiH

- Ragbi savez BiH

Olimpijski komitet BiH je preko fonda Olimpijske solidarnosti aplicirao za projekat Razvoja nacionalne sportske strukture za Odbojkaški savez BiH.

Ovaj projekat je osmišljen da bi pomogao Savezu da permanentno osnaži svoju trenersku strukturu. Odbojkaški savez BiH je uz pomoć dugoročnog razvojnog projekta znatno unaprijedio sistem edukacije trenera, te je uz pomoć eksperata iz Internacionalne odbojkaške asocijacije osmišljen i realiziran akcioni plan koji je imao za cilj strateško djelovanje na polju usavršavanja trenera iz odbojke.

OK BiH je implementirao projekat pod nazivom ''Olimpijska edukacija'' u okviru kojeg su obavljene posjete srednjim školama na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Tom prilikom prezentiran je značaj Olimpijade i vrijednosti koje propagira Olimpijski pokret.

Predavanje je tretiralo slijedeće teme:

- Drevne olimpijske igre,

- Oživljavanje Olimpijskih igara

- Moderne Olimpijske igre

- Olimpijski simboli

- Olimpijski sistem

- Olimpijski tim Bosne i Hercegovine

OK BiH je u okviru projekta ''Sport i medicina'' aplicirao za stipendije zaslužnim medicinskim radnicima čija je uža specijalnost sportska medicina. Radi se o prestižnom postdiplomskom studiju koju organizira MOK. Program traje 2 godine i baziran je na online učenju. Cilj edukacije je da standardizira znanja ljekara uključenih u rad sa vrhunskim sportistima.

U dosadašnjem radu, ovaj vid edukacije prošli su:

- dr. Marko Ostojić

- dr Semin Bećirbegović

U znak sjećanja na proslavljene sportiste - osvajače olimpijskih medalja koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine ili su svoju karijere gradili u nekom od bh sportskih klubova, OK BiH je realizirao projekat pod nazivom ''Zid slavnih OK BiH''. Svoje mjesto među slavnim bh sportistima našlo je 56 olimpijaca koji su medalje osvajali pod zastavom bivše države, te 8 osvajača medalja sa EYOF i YOG takmičenja koji su svoj uspjeh ostvarili takmičeći se za Bosnu i Hercegovinu.

OK BiH je implementirao projekat ''Strateške radionice sa sportskim strukovnim savezima BiH'' koji je ima dvostruki cilj:

- uvid u aktuelno stanje u sportskim strukovnim organizacijama

- mogućnost da poboljšaju svoj rad strateškim planiranjem usmjerenim na unaprijeđenja najbitnijih polja njihovog djelovanja.

Tu se prije svega misli na:

- upravljanje (struktura, pravila i propisi)

- administracija (planiranje, organizacija i procedure)

- humani resursi (volonteri, osoblje, kompetencije uposlenika)

- finansijski resursi (finansijski menadžment i procedure)

- marketing i komunikacije (marketing, sponzorstvo i PR)

- servisi i usluge (tip usluga koje se plužaju članstvu)

- odnosi i saradnja (odnosi sa članicama, ministarstvima, internacionalnim federacijama)

- sportsko okruženje (pozicija sportista, sistemi identifikacije talenata, politička podrška sportu...)