Predsjedništvo: Goran Bošnjak - predsjednik, Đurđica Šišul i Suad Kaknjo - potpredsjednici

 • G.S.: Milan Pedalo
 • tel: +387 33 445-889
 • Adresa: Mis Irbina 10, Sarajevo
 • mail: asbih@bih.net.ba
 • web: www.asbih.org
 • Predsjednik: Brane Srdić
 • G.S.: Mirela Popović Saroš
 • tel: +387 65 330-754
 • Adresa:Novice Cerovića17, Banja Luka
 • mail: bbosneihercegovine@yahoo.com
 • web: www.babh.ba

Predsjednik: Zlatko Berbić; Vladimir Kuvalja - potpredsjednik
G.S.: Tihomir Kuvalja
+387 61 135-842; 065 511 630
Adresa: Simeuna Đaka9, Banja Luka
tel/fax 065 511 630/051 308 456
email: bisabih@blic.net; berbic@kameleon.ba
web: www.bs-bih.ba

 • Predsjedništvo: Irfan Durmić-predsjednik, Edin Krupalija i Sead Hadžijahić
 • G.S.: Fadil Jahić
 • Adresa: Avde Snajlovića 35, Sarajevo
 • tel: +387 63 031 330
 • mail: bobklub_g5@yahoo.com
 • web: WWW.FACEBOOK.COM/GROUP.PHP?GID
 • Predsjednik: Enes Peštek
 • G.S.: Milenko Tomić
 • tel: +387 65 332-857
 • Adresa: Maršala Tita 9A, Sarajevo
 • mail: boxingfedbih@gmail.com
 • web: ne postoji
 • Predsjednik: Muazem Hadžiabdić
 • G.S.: Tim Clancy
 • el: +387 61 421 932
 • el: +387 62 780 568
 • adresa: 
 • e-mail: hadziabdic.m@gmail.com
 • web: 
 • Predsjednik: Adamir Raščić; Potpredsjednik: Renee Starčević
 • Delegat u tijelima OK BiH: Mersad Čuljević
 • Adresa: Kralja Petra Karađorđevića br 109, Banja Luka
 • tel: +387 (0)65 973 418
 • mail: gym.sav.bih@gmail.com
 • web: -
 • Predsjednik: dr.Murat M. Ramadanović
 • G.S.: Mirsad Ćosić
 • tel.+387 61 173 065
 • Adresa: Alipašina bb, Zetra, Sarajevo
 • mail: bih@united-world-wrestling.org; mirsad.cosic@hotmail.com
 • web: WWW.HRVACKISAVEZ.BA
 • Predsjednik: Miodrag Mrdić-predsjednik, Branislav Crnogorac i Slavko Sikirić
 • G.S.: Arijana Jaha
 • tel: +387 61 929 188
 • Adresa: Mis Irbina 8, Sarajevo
 • mail: jaha.arijana@gmail.com
 • web: www.judosavezbih.ba
 • Predsjedništvo: Mirko Stojčinović- predsjednik, Sead Nalić i Mirko Pandić
 • G.S.: Abud Memišević
 • tel: +387 66 912 314
 • Adresa: Svetog Save 26, Doboj
 • mail: kanoebh@gmail.com
 • web: ne postoji
 • Predsjednik: Mirza Teletović
 • Potpredsjednici: 
 • G.S.: Amer Čolan
 • tel: +387 33 566 133
 • Adresa: Branilaca Sarajeva 11/III, Sarajevo
 • mail: basketbh@bih.net.ba
 • web: www.basket.ba
 • Predsjedništvo: Alija Fatić- Predsjednik, Milutin Popović-potpredsjednik
 • G.S.: Amila Obradović
 • tel/fax: +387 33 552-891
 • Adresa: Alipašina 14 L, Sarajevo
 • mail: osbih2005@gmail.com
 • web: WWW.OSBIH.BA
 • Predsjednik: Goran Raca; Potpredsjednik: Edhem Pašukan
 • G.S.: Azur Kuduzović
 • tel: +387 (0)61 868 874
 • Adresa: Majke Jugovića 20, 78250 Laktaši
 • mail: psbih@yahoo.com
 • web: u pripremi
 • Predsjednik: Semir Mahić; Sead Krupalija i Damir Kukić - potpredsjednici
 • G.S.: Armin Berberović; tehnički direktor: Adi Mahić
 • tel: +387 32 242-379
 • Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I,br.5, Zenica
 • email: rugbybih@bih.net.ba
 • web: WWW.RUGBY.BA
 • Predsjednik: Željko Čuljak
 • G.S.: Jasmin Kazazović
 • tel: +387 61 186 053
 • fax: +387 33 514 055
 • adresa: S. Ilegalaca 8, Sarajevo
 • mail: skobih@gmail.com
 • web: http://www.skobih.com.ba/
 • Predsjedništvo: Nevenko Herceg-predsjednik, Mirsad Sirćo-potpredsjednik, Zdravko Miličević-potpredsjednik
 • G.S.: Smajo Karačić
 • tel/fax: +387 61 850 930
 • Adresa: Čemaluša 6/1, Sarajevo
 • mail: ruksavez@bih.net.ba
 • web: HTTP://WWW.RSBIH.COM
 • Predsjednik: Senad Omanović; Nizar Zaćiragić - potpredsjednik
 • G.S.: Aid Ćupina
 • Adresa: Zmaja od Bosne 69/1, Sarajevo
 • tel: +387 61 485 750; 033 521 991
 • mail: senad.bih.luge@gmail.com
 • web: ne postoji
 • Predsjednik: Namik Omerović; Enisa Mašić - potpredsjednica
 • G.S. Nedim Mašić
 • tel: +387 33 703-204; 061 525 209
 • Adresa: Krka 43, Sarajevo
 • mail: sdtbih@isaneh.com
 • web: http://www.sdtbih.isaneh.com/
 • Predsjednik: Haris Muhić, Damir Dervišefendić, potpredsjednik
 • G.S.: Siniša Matić
 • tel: +387 63 895 094
 • Adresa: Aleja Lipa 57, Sarajevo
 • mail: dino.mujkic@smoc.ba
 • web: WWW.SHLBIH.COM.BA
 • Predsjednik: Zikrija Đonko
 • Potpredsjednici: Radomir Kezunović i Milan Lovrić
 • G.S.: Vladimir Kezunović
 • tel: +387 61 490 293
 • Adresa: Alipašina bb, Sarajevo
 • email: info@ksbih.ba
 • web: WWW.KSBIH.BA
 • Predsjedništvo: Miro Đukić-predsjednik, Mario Laikert i Đelal Hasečić
 • G.S.: Jelena Dojčinović
 • tel: +387 61 211 213; 033 557 780
 • Adresa: Alipašina 14/L, Sarajevo
 • email: skibih@bih.net.ba
 • web: WWW.SKIBIH.BA
 • Predsjedništvo: Edin Kantardžić, predsjednik i potpredsjednici: Slavko Antonić, Vedran Šimunović
 • G.S.: Sead Pašić
 • tel: +387 33 556-980
 • fax: +387 33 922-580
 • Adresa: Alipašina 14/L , Sarajevo
 • email: stsbih@bih.net.ba
 • Web: WWW.STSBIH.COM.BA
 • Predsjednik: Šahinović Nijaz
 • G.S.: 
 • tel: +387 63 474 020
 • Adresa: Maršala Tita 9A
 • mail: streljackisavezbih@gmail.com
 • web: u pripremi
 • Predsjednik: Edin Arslanagić
 • Direktor: Zlatko Šoše
 • tel: +387 61 275 470
 • Adresa: Hasana Kikića3, Sarajevo
 • mail: tsbih@tsbih.ba
 • web: WWW.TSBIH.BA

 

 • Predsjednik: Emir Hadžialić
 • Adresa: Zmaja od Bosne 4 (hotel Holiday Inn 10/14)
 • Tel/fax: +387 33 200 249
 • E-mail: ekoselo-bih@ekoselo-bih.com

Ivan Lakić - predsjednik; dr Slobodan Grahovac i Emir Tahmidžija - potpredsjednici

ul. Bulevar Meše Selimovića 83b, Sarajevo

tel: +387 63 350 120

e-mail: vaterpolo.savez@bih.net.ba

 • Predsjednik: Tomislav Popović
 • G.S.: Nebojša Marković
 • tel: +387 65 339 1320
 • adresa: Kralja Petra I br.7, Višegrad
 • mail: bhrowing@gmail.com

Predsjednik: Jasmin Selmanagić

Adresa: Slatina bb, Sarajevo

tel: +387 61 131 436

Web: www.bhgolf.ba

E-mail: info@bhgolf.ba

Predsjednik: August Orlović; Duško Kusmuk i Hamza Malbašić - potpredsjednici

G. S. - Zoran Savić

Adresa: Alipašina bb, Sarajevo

E-mail: tkdsbih@gmail.com

www.taekwondo.ba

tel: +387 63 428 752