• Predsjednik: Davor Kožul
 • Direktor: Davor Komšić
 • Adresa: Fra Grge Martića bb, 71260 Kreševo
 • tel: 030/ 806 322
 • e-mail: motosavezbih@gmail.com
 • Predsjednik: Zdravko Petrović
 • tel: + 387 61 278 106
 • e-mail: zdrvk_petrovic@yahoo.com
 • web: u pripremi
 • Predsjednik: Enver Ćosićkić
 • Izvršni direktor: Kada Delić-Selimović
 • tel: +387 61 195 393
 • mail: so_bih@yahoo.com
 • web: WWW.SOBIH.ORG

 

 • G.S.: Biljana Vasiljević
 • mob: 061 217 870
 • tel/fax: +387 57 340 272
 • adresa: Ive Andrića 4, Istočno Sarajevo
 • mail: srsbihk@gmail.com
 • web: www.srsbih.com
 • Kontakt osoba: Željko Bogut
 • TEL: +387 63 348 925
 • Adresa:Maršala Tita 9A, Sarajevo
 • web: www.bihchess.com
 • Predsjednik: Duško Grmuša
 • G.S.: Alen Halak
 • tel: +387 33 208 960
 • Adresa: Ćemaluša 1, Sarajevo
 • mail: vaz.savez.bih@gmaill.com
 • web: WWW.VZSBIH.ORG