Alpsko skijanje

 • Harun Kunovac
 • Nina Petrović
 • Esma Alić
 • Aiša Kantardžić      
 • Ajlin Zuhrić
 • Salih Hasanbegović
 • Kemal Karić
 • Strahinja Arnaut
 • Almir Bužo – trener
 • Mirza Nezirović-trener

 

Ski trčanje

 • Đorđe Santrač
 • Marija Jokić,
 • Anđela Samardžija
 • Predrag Pantić
 • Uroš Lalović
 • Nikola Gavrilović
 • Goran Santrač – trener
 • Dragan Jeftović-trener

 

 •  
 • Aleksa Vuković
 • Marija Jokić
 • Anđela Samardžija
 • Andrija Jugović
 • Luka Vrećo
 • Davor Škipina
 • Goran Mumović – trener
 • Bojan Minić – trener
 •  Nedim Lomigora - alpsko skijanje

 • Mirza Hujić - alpsko skijanje
 • Vahidin Numić - alpsko skijanje
 • Faris Zuhrić - alpsko skijanje

 • Darjan Mileusnić - alpsko skijanje
 • Edin Lopčalija - alpsko skijanje
 • Marina Galić - umjetničko klizanje
 • Denis Beznar - umjetničko klizanje

Bosna i Hercegovina nije nastupila

 • Nedim Abaza - alpsko skijanje
 • Slaven Badura - alpsko skijanje
 • Tijana Vasić - alpsko skijanje
 • Bojan Samardžija - nordijsko skijanje

Bosna i Hercegovina nije nastupila

 • Marko Rudić – alpsko skijanje
 • Nemanja Košarac – biathlon i ski trčanje
 • Sanja Vasiljević  - biathlon i ski trčanje

 • Svetlin Leon, alpsko skijanje
 • Kusmuk Maksim, alpsko skijanje
 • Halilović Amra, alpsko skijanje
 • Kulović Azra, alpsko skijanje
 • Karišik Tanja, biatlon i ski trčanje
 • Petrović Đorđe, biatlon
 • Lopatić Stefan, biatlon
 • Perišić Njegoš, ski trčanje
 • Starčević Mladen, ski trčanje
 • Plakalović Mladen, ski trčanje
 • Lizdek Velibor, ski trčanje

 • Sabljica Kerim - alpsko skijanje
 • Bošnjak Franjo - alpsko skijanje
 • Hadžović Inda - alpsko skijanje
 • Hadžić Sumejja - alpsko skijanje
 • Mumović Dejan - biathlon i ski trčanje
 • Kovačević Ivana – biathlon i ski trčanje
 • Tirak Arijana - umjetničko klizanje
 • Biogradilić Faris - snowboard
 • Starčević Marko - ski trcanje

 • Marko Šljivić - skijanje
 • Lamija Avdić - brzo klizanje
 • Lejla Šehić - umjetničko klizanje

 • Šejla Merdanović - alpsko skijanje
 • Emir Lokmić - alpsko skijanje
 • Alma Šehić - umjetničko klizanje
 • Boris Škipina - biatlon
 • Teodora Đukić - ski trčanje i biatlon
 • Sara Mumović - ski trčanje
 • Stefan Anić - ski trčanje

 

 • Emina Husić - alpsko skijanje
 • Sara Šišić - alpsko skijanje
 • Matin Kamenica - alpsko skijanje
 • Dino Terzić - alpsko skijanje
 • Miloš Čolić - biatlon
 • Strahinja Erić - ski trčanje