U punopravno članstvo Skupštine OK BiH ulaze sljedeći članovi i to: predstavnici 28 olimpijskih sportova čiji su strukovni savezi oformljenii djeluju na području BiH, 2 predstavnika iz stalne Komisije olimpijaca, 12 istaknutih vrhunskih sportista i sportskih radnika. U članstvo Skupštine OK BiH mogu ući i predstavnici neolimpijskih sportova, ali bez prava glasa pri donošenju odluka.

Članovi Skupštine OK BiH (2016.-2020.) su:

OLIMPIJSKI SPORTOVI

 1. prof.dr. Izet Rađo, predsjednik
 2. Marijan Kvesić, potpredsjednik
 3. Siniša Kisić, potpredsjednik
 4. prof. dr Goran Bošnjak
 5. prof. dr Branislav Crnogorac
 6. prof. dr Milanko Mučibabić
 7. prof. dr Munir Talović
 8. dr. Nihad Selimović
 9. Ivan Brkić
 10. Mirsad Ćatić
 11. Maja Klepić Jokanović
 12. Kornelija Rajković
 13. Neven Rašić
 14. Zlatko Berbić
 15. Lazar Avakumović
 16. Mirsad Tinjić
 17. Jasmin Selmanagić
 18. Nikola Stanković
 19. Vladimir Kezunović
 20. Aleksandar Fulurija
 21. Sead Krupalija
 22. Senad Omanović
 23. doc. dr Dino Mujkić
 24. Jasmin Kazazović
 25. Đelal Hasečić
 26. Nijaz Šahinović
 27. Senad Hadžimešić
 28. Ivan Lakić
 29. doc. dr Amel Mekić
 30. Enco Bukovac
 31. Arijana Jaha
 32. Vladimir Lučić
 33. Jasmin Baković
 34. Anes Alić
 35. Suad Kaknjo
 36. Brane Srdić
 37. Edin Krupalija
 38. Smajo Karačić
 39. Namik Omerović
 40. Nebojša Marković
 41. Marinko Božić
 42. Luka Jurić
 43. Tihomir Popović
 44. Zdravko Petrović
 45. Enver Ćosičkić
 46. Alen Halak


NEOLIMPIJSKI SPORTOVI

 1. Krunoslav Turudić
 2. Alen Halak
 3. Mirsada Hukić
 4. Nikola Lukač
 5. Tihomir Popović
 6. Zdravko Petrović