Izvršni komitet OK BiH je na svojoj 42. sjednici izabrao Lejlu Tanović (biciklizam) i Tatjanu Đekanović (streljaštvo) kao “Mlade ambasadore” novog edukativnog projekta koji je Evropski olimpijski komitet kreirao i pokrenuo u susret EYOF takmičenjima u narednim godinama.  Cilj ovog projekta je pripremanje timova za nastup na takmičenjima, te širenje Olimpijskih vrijednosti kao i implementacija preporuka “Olimpijske agende 2020”.

EYOF edukativni program će biti implementiran u dva koraka. Prvi korak podrazumjeva online edukaciju Mladih ambasadora, zatim će sportisti ambasadori podučavati učesnike EYOF-a prije njihovog odlaska na takmičenje. Ovaj dvostruki proces je dizajniran kao alat za rješavanje jezičkih barijera te da obezbijedi sportistima učesnicima bliskog partnera za konverzaciju sa kojim mogu razgovarati i kojeg mogu razumjeti.

Mladi ambasador je zadužen da motiviše i inspiriše sportiste da daju svoj maksimum na EYOF-u. Lejla i Tatjana će takodjer pomoći promociju EYOF-a i njegovih vrijednosti, pomoći sportistima da dožive duh i atmosferu EYOF-a, te da steknu i podijele nova iskustva.

Uvjerenja smo da će ove mlade i talentovane sportašice, svojim entuzijazmom i zalaganjem dati izvanredan doprinos Projektu, te nam pomoći da zajedno sa našim mladim sportistima na najbolji način predstavljamo Bosnu i Hercegovinu u svijetu.