U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, održan je sastanak radne grupe EYOF 2019., prvi u ovoj godini.

 

Tokom sastanka, a nakon izvještaja direktora Godinjaka,  prisutni su diskutovali o aktivnostima napravljenim ka realizaciji zadataka postavljenih na prethodnim sastancima u cilju organizacije i realizacije EYOF-a 2019 , kao i dolasku COCOM Komisije od 26. do 28. februara ove godine.

 

Konstatovani su konkretni pomaci u organizaciji EYOF-a zacrtanim kratkoročnim i dugoročnim planovima.

 

Svi prisutni su saglasni da se sastanci u istom sastavu nastave redovno održavati i u ovoj godini, te da se zajedničkim djelovanjem nastoji maksimalno doprinijeti pozitivnoj i uspješnoj realizaciji EYOF-a 2019.

 

Sastanku su prisustvovali: U ime Olimpijskog komiteta BiH,predsjednik Marijan Kvesić, potpredsjednici prof.dr Izet Rađo, Siniša Kisić i generalni sekretar mr.sci.Said Fazlagić, u ime gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo i Ministarstva civilnih poslova BiH prisustvovali su sekretar gradske uprave grada SA i predsjednik Skupštine EYOF-a Elvir Hadžiahmetović i šef kabineta gradonačelnika I.Sarajevo, gospodin Veselin Mijanović, zamjenik ministra za sport Suvad Džafić, te predstavnici Firme EYOF 2019 direktor Senahid Godinjak i zamjenik direktora Natko Sudžuka.