Radna grupa EYOF 2019 sastala se 12. put u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine u cilju podrške i dinamiziranja procesa organizacije ovog velikog višesportskog olimpijskog takmičenja. Razmatrane su mnoge teme  kao i izvještaj o napretku organizacije EYOF-a 2019.

Nakon prezentiranog Izvještaja o progresu organizacije EYOF-a 2019, Radna grupa je zaključila da organizacija EYOF-a 2019 značajno napreduje i da su dobri rezultati svakodnevno vidljivi. Nakon što je obezbijeđen organizacioni budžet, zaključeno je da će u narednom periodu prioritetne aktivnosti biti na iniciranju i obezbjeđenju infrastrukturnog budžeta, a na osnovu evaluacije i inventure borilišta i potrebne opreme. Inventura je pri kraju i firma EYOF 2019 će je finalizirati za par dana.

Radna grupa smatra da su gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, koji je opravdano bio odsutan,  na samom početku svojih mandata unijeli novu energiju i pokazali riješenost da se EYOF 2019 organizuje na vrhunskom nivou.  Gradonačelnici bi u što skorijem periodu morali usaglasiti i posljednje detalje Master plana koji bi trebao biti usvojen na slijedećoj sjednici Organizacionog odbora EYOF-a 2019.

Radna grupa je u cilju intenziviranja organizacije EYOF 2019 na sastanak pozvala rektora Univerziteta Sarajevo prof. dr Rifata Škrijelja i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof.dr Radoslava Grujića. Rektor Škrijelj je pokazao veliko interesovanje da studenti i profesori  koje predstavlja, a njih je više od 30.000, bezrezervno volonterski i ekspertno pomognu organizaciju EYOF-a 2019 i budu dio organizacionog tima. Predstavnici Univerziteta iz Istočnog Sarajeva, savjetnik rektora prof.dr Grujo Bjeković i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta Istočno Sarajevo prof.dr Slaviša Moljević su takođe ponudili konkretnu pomoć pri organizaciji u svakom smislu i u skladu sa mogućnostima.

Olimpijski komitet BiH će i dalje nastaviti pružati pomoć organizaciji ovog najvećeg zimskog višesportskog olimpijskog takmičenja u Evropi, a posebno kroz pomoć organizaciji preko EOK-a i prijateljskih olimpijskih komiteta, te kroz podršku sportskim savezima koji su tehnički organizatori sportskog programa Festivala.

Sastanku su prisustvovali: predsjednik OK BiH Marijan Kvesić, potpredsjednik OK BiH Siniša Kisić, potpredsjednik OK BiH i prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prof. dr Izet Rađo i generalni sekretar OK BiH mr.sci Said Fazlagić, u ime gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo prisustvovali su sekretar gradske uprave grada Sarajevo i predsjednik Skupštine EYOF-a 2019 Elvir Hadžiahmetović, novoimenovani gradonačenik grada Istočno Sarajevo Nenad Vuković, šef kabineta gradonačelnika Istočno Sarajevo Veselin Mijanović, te ispred firme EYOF 2019, direktor  Senahid Godinjak i zamjenik direktora Natko Sudžuka. Na poziv Radne grupe, po prvi su prisustvovali čelnici Univerziteta u Sarajevu rektor, prof.dr Rifat Škrijelj, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, savjetnik rektora prof.dr Grujo Bjeković i prof.dr Slaviša Moljević, prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta Istočno Sarajevo. Gradonačenik grada Sarajevo Abdulah Skaka i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof.dr Radoslav Grujić, zbog ranije preuzetih obaveza nisu bili u mogućnosti prisustvovati današenjem sastanku.