Delegacija Univerziteta u Ženevi (Švicarska) sa profesorom Pierre-Philippe Feymondom, u okviru studijskog putovanja, posjetila je Olimpijski muzej u Sarajevu.