U sklopu realizacije Erasmus+ projekta ''Edukacija sportaša u poduzetništvu – novi pristup dvojnoj karijeri sportaša'' kojeg finansira Evropska komisija, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine objavljuju

                                                                   J A V N I   P O Z I V

za upis kandidata/polaznika za edukacijski program sportaša  u poduzetništvu „Jedinstveni edukativni program za posebne talente – AtLETyC“

AtLETyC edukacija će sadržavati Face to Face / klasičnu nastavu i posebno kreiranu online edukaciju. Četiri modula klasične nastave će se organizovati u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i bit će dostupna za sve zainteresovane vrhunske sportaše na području Bosne i Hercegovine. Online edukacija će se organizovati u vidu Massive Open Online Courses –MOOC (masovni otvoreni online kursevi) koji će biti otvoreni za sve zainteresove primarno iz Austrije, Italije, Litvanije, Mađarske, Slovenije, i Bosne i Hercegovine.

 

FACE TO FACE / Klasična nastava

 

Interpersonalne vještine

01. – 13.10.2017.

Donošenje odluka

01. – 13.10.2017.

MOOC / online edukacija

23.10. – 03.12.2017.

Međukulturalno upoznavanje – Start

23.10. – 29.10.2017.

Komunikacija i timski rad – Udružimo se

30.10. – 05.11.2017.

Prezentacijske vještine, pisana komunikacija i marketing – Marketinški tragovi

06.11. – 12.11.2017.

Osnove poslovanja

13.11. – 19.11.2017.

Poduzetništvo i liderstvo – Uspješno poslovanje

20.11. – 26.11.2017.

Prolazak kroz cilj

27.11. – 03.12.2017.

FACE TO FACE / Klasična nastava

 

Pregled i diskusija online edukacije

04.12. – 15.12.2017

Projektno planiranje i menadžment

04.12. – 15.12.2017

Za uspješnu prijavu na Javni poziv neophodno je zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • Face to Face / Klasična nastava
  • Da ste stariji od 18 godina;
  • Da se aktivno bavite profesionalnim sportom

Ime i prezime, zajedno sa kratkom sportskom biografijom dostaviti na adresu:

Broj kandidata za Face to Face nastavu je ograničen!!!

  • MOOC edukacija

Prijava je otvorena za sve putem web stranice:

Bitno je naglasiti da će svi učesnici imati priliku da upoznaju i zajedno uče sa nekim od vrhunskih sportaša iz Austrije, Italije, Litvanije, Mađarske i Slovenije. Po završetku uspješne edukacije, svi učesnici će dobiti potvrdu (badge) da su uspješno odlušali AtLETyC edukacijski program sportaša  u poduzetništvu.

 

Javni poziv ostaje otvoren do 15. jula 2017. godine na zvaničnim stranicama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

 

           REGISTRUJTE SE I POSTANITE DIO MEĐUNARODNOG PROGRAMA EDUKACIJE SPORTAŠA!!!