Olimpijski komitet BiH dugi niz godina veoma uspješno sarađuje sa Agencijom za antidoping kontrolu BiH, jer smatra da je najvažnija blagovremena edukacija sportista i trenera za prevenciju dopinga, te pred svako višesportsko takmičenje organizuje edukaciju sportista i trenera u domenu antidopinga u sportu.

Mladi sportisti i treneri učesnici EYOFa Gyor 2017, imali su priliku da se detaljno upoznaju sa svim aspektima dopinga u sportu, koji će im uveliko pomoći  u budućem radu.

Agencija za antidoping kontrolu u prvi plan stavlja zaštitu zdravlja mladih sportista i uvijek se rado odazove pozivu Olimpijskog kmiteta BiH, kako bi educirali sportiste i trenere, promovišući čist sport, zdravlje sportista i fair play.