U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine održan je prvi sastanak sa arhitektom projekta obnove i adaptacije Olimpijskog muzeja u Petrarkinoj ulici, akademikom Ivanom Štrausom i arhitektom Adnanom Pašićem.

Sastanku su prisustvovali gosp.Said Fazlagić, generalni sekretar OK BiH, gosp. Edin Numankadić, direktor Olimpijskog muzeja, te predstavnica Grada Sarajeva gđa. Senada Kočan.

U prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi prisutni su dali korisne prijedloge i sugestije u okviru postojećeg projekta, koje će se u narednom periodu dinamizirati u cilju što uspješnijeg završetka treće i završne faze rekonstrukcije Olimpijskog muzeja.

Posebno imponira podrška Grada Sarajeva i gradonačelnika gosp.Abdulaha Skake koju pružaju podršku uspješnoj realizaciji projekta obnove jednog od najznačajnijih objekata arhitektonskog i kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.