Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Konkurs za

prijem volontera.

 

Zadaci volontera:

  • rad na projektima Erasmus+ programa;
  • rad na projektima IPA fondova;
  • i drugi administrativni poslovi.

 

Potrebne kvalifikacije:

  • posjedovanje visoke stručne spreme;
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika;
  • razumjevanje sportskog sistema u BiH;
  • posjedovanje iskustva u timskom radu;
  • poznavanje rada na projektima Europske unije;
  • poznavanje rada na računaru (MS Office, a poželjno je i Corel ili PhotoShop).

 

Rad u Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine omogućit će vam razvijanje osnovnih vještina timskog rada i poslovnog komuniciranja u izvrsnoj radnoj atmosferi, a na kraju svog volonterskog angažmana dobijate potvrdu o obavljenoj praksi, te pismo preporuke.

 

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV i kraće motivaciono pismo (do 300 riječi) na bosanskom i engleskom jeziku, pošalju na e-mail: okbih@okbih.ba, najkasnije do petka, 01.12.2017.

 

Najbolji kandidati bit će pozvani na kratki intervju.