U sklopu realizacije Erasmus+ projekta ''Edukacija sportaša u poduzetništvu – novi pristup dvojnoj karijeri sportaša'' kojeg finansira Evropska komisija, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine objavljuju

POZIV

 

za prisustvo drugom krugu predavanja na temu „Projektni menadžment“ u sklopu projekta „Jedinstveni edukativni program za posebne talente – AtLETyC“

 

 

U sklopu druge faze AtLETyC face to face / kontakt nastave održati će se predavanja na temu „Projektni menadžment“ u prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, 19. i 20.12.2017. Predavanja će držati prof.dr. Izet Rađo i doc.dr. Dino Mujkić, i obuhvatiti će ključne teme vezane za projektni menadžment kao što su planiranje, upravljanje troškovima i rizicima, komunikacija, različite metode kreiranja rasporeda, i mnoge druge ključne aspekte projektnog menadžmenta.

 

Detalje možete isčitati u nastavku (link) :

https://drive.google.com/file/d/1QlBltWCEJOgJQ44FdevDIUxyG1R-qOpK/view?usp=sharing