U sklopu redovne nastave prof.dr Izet Rađo je održao predavanje studentima 4. godine Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univeziteta u Sarajevu na temu „ljudski resursi“ kroz primjer rada i funkcionisanja Olimpijskog komiteta BiH.

Ovakvim pristupom prof.dr Izet Rađo je  na licu mjesta i kroz  jednu spontanu  radionicu studenata i uposlenika Olimpijskog komiteta BiH kvalitetno prenio i približio temu današnjeg predavanja.