Generalni sekretar Olimpijskog komiteta BiH mr.sci.Said Fazlagić izabran je za člana Koordinacione komisije  (COCOM) Evropskog olimpijskog komiteta za EYOF Baku 2019. Pored g-dina Fazlagića, Komisiju čine Đorđe Višacki, predsjednik i Liney Halldorsdottir, član.

Uloga COCOM Komisije je da koordinira sa Organizacionim odborom Igara, te da pomogne u svim segmentima organizacije.

Na EYOF Baku 2019. godine očekuje se učešće 50 evropskih zemalja sa oko 2000 sportista.

Ovim imenovanjem Olimpijskom komitetu BiH je još jednom ukazano veliko priznanje.