Na Ilidži u hotelu Hills je održan sastanak sa predstavnicima Koordinacione komisije Evropskog olimpijskog komiteta (EOK). Osim članova Koordinacione komisije, sastanku su prisustvovali i predstavnici ureda EOK-a iz Rima, Steve Scott i Francesco Paolo Basili, savjetnik EOK-a za EYOF 2019 Sarajevo i Istočno Sarajevo Andreje Leskovšek Mc Quarrie, kao i članovi Izvršnog komiteta EYOF 2019.

Cilj konferencije bio je predstavljanje trenutnog stanja na projektu EYOF 2019, napredak u infrastrukturnim radovima, te pregled realiziranih finansijskih obaveza od strane različitih nivoa vlasti.

Medijma su se obratili predsjednik Koordinacione komisije Jozef Liba, potpredsjednik Olimpijskog komiteta prof.dr. Izet Rađo, te direktor ”EYOF 2019“ d.o.o Senahid Godinjak, predsjednik Skupštine Grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić i Elvir Hadžiahmetović, ispred Grada Sarajevo.

U toku su radovi na izvršenju pripreme borilišta na Dvorištima za potrebe takmičenja u biatlonu, u završnoj su fazi tenderske procedure za nabavku dvije ledene plohe, za “Skenderiju” i dvoranu ”Peki” na Palama. Ostala borilišta, Jahorina, Bjelašnica, Igman, Zetra su u potpunosti spremna s aspekta pripreme i organizacije.