EYOF 2019 i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, su u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH upriličili doručak diplomatskog kora u BiH.

Ovom prilikom je prezentovan Projekat „EYOF 2019“, te načini na koji se internacionalna zajednica u BiH može uključiti u Projekat, a sa jedinim ciljem da sarajevski EYOF bude najbolji organizovani Festival za mlade do sada .