U prostorijama Hotela Hollywood u Sarajevu, 07.01.2019 godine, održan je radni sastanak ekspertne grupe za organizaciju EYOF 2019 Sarajevo i Isročno Sarajevo.

Sastanak je vodila Specijalna predstavnica predsjednika EOK-a, gđa Andreja Leskovšek McQuarrie, zahvaljujući čijem angažmanu su okupljeni renomirani svjetski stručnjaci iz svih sfera organizacije velikih višesportskih takmičenja. Tokom sastanka prisutni eksperti su razmjenili informacije i iskustva vezano za organizaciju transporta, osiguranja, akreditacionog sistema, odnosa sa javnošću, smještajnih kapaciteta i VIP usluga za vrijeme održavanja EYOF 2019.

Ekspertna grupa će do početka EYOF-a, permanentno raditi na organizaciji svih segmenata organizacije takmičenja zajedno sa uposlenicima firme EYOF 2019, predstavnicima gradova domaćina Sarajevo i Istočno Sarajevo, te predstavnicima Olimpijskog komiteta BiH.