Veličanstvenu Ceremoniju svečanog otvaranja EYOF 2019, svojim prisustvom i aktivnim učešćem uveličali su brojni proslavljeni bivši i aktuelni bosanskohercegovački sportisti - olimpijci.

Nakon što je Olimpijski plamen mira našao svoj put do Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase, članovi Predsjedništva OK BiH - Siniša Kisić, Marijan Kvesić i prof. dr Izet Rađo su na oduševljenje 20.000 prisutnih gledalaca prihvatili baklju.

Nakon toga, baklja je proslijeđena špaliru bh sportista - olimpijaca, koji su evocirajući uspomene na olimpijade na kojima su učestvovali, osvajali medalje i postizali zapažene rezultate, simbolično - iz ruke u ruku - prenijeli baklju do aktuelne najbolje sportsšice Bosne i Hercegovine - Larise Cerić.

Larisa je imala tu čast i privilegiju, da nakon 35 godina, ponovo upali Olimpijski plamen na stadionu Asim Ferhatović Hase, plamen koji je svih ovih godina potajno tinjao u srcima svih Bosanaca i Hercegovaca.

Bh sportisti koji su svojim učešćem doprinijeli da sarajevska noć 10.02.2019. godine ostane trajno zabilježena u sportskoj istoriji naše države su: Larisa Cerić, Svetlana Kitić, Nedžad Fazlija, Žana Novaković, Mirza Teletović, Aleksandra Samardžić, Mirsad Fazlagić, Ajdin Pašović, Refik Šabanadžović, Amel Mekić, Tomislav Lopatić, Bibija Kerla, Tanja Karišik, Razija Mujanović, Hamza Alić, Sabahudin Delalić, Dževad Šećerbegović, Slađana Golić, Slavica Pecikoza, Slavica Delibašić, Vesna Bajkuša, Mara Lakić, Adnan Dizdar, Zlatan Saračević, Kada Delić Selimović, Islam Đugum, Elvir Krehmić, Željko Petrović, Đuro Kodžo, Vinko Galušić, Srećko Pejović, Ivica Hmjelovjec, Arijana Jaha, Slavko Sikirić, Anja Margetić, Željko Panić, Fahrudin Hodžić, Tanasije Kuvalja, Mehmed Skender, Tadija Kačar, Zdravko Stojnić, Nizar Zaćiragić, Mario Franjić, Nihad Mameledžija, Edin Krupalija, Igor Špirić, Slaveko Likić, Maja Klepić, Momo Skokić, Edin Terzić, Samir Karabašić, Šaćir Džeko i Njegoš Mihajlović.

OK BiH koristi priliku da se iskreno zahvali svim našim olimpijcima čija je uloga, osim da učestvuju u samoj ceremoniji otvaranja, ujedno i da budu uzor mladim sportistima Bosne i Hercegovine.