Zajedničkom organizacijom, BH PGA, Golf Savez BiH i Olimpijskog komiteta BiH otpočeo je program školovanja budućih trenera u golfu koji će tokom 2019. godine nastaviti na obrazovanju ali i konkretnom radu sa najmlađim golferima.

Izuzetna organizacija, kvalitetni predavači ukratko može biti rezime ovog seminara.

Teorijsku nastavu su držali Prof.dr Safet Kapo i prof.dr. Maja Đurić u prostorijama Olimpijskog Komiteta BiH, dok su praktični dio polaznici radili sa članovima BH PGA, Urbanom Legatom i Dejanom Šaranom, učiteljima golfa.

Zbog strogih pravila BH PGA, seminar je samo mali dio budućeg rada na obrazovanju svih polaznika, jer sada je najvažnije rad i dalje obrazovanje za obnavljanje licence za rad sa djecom. Svi koji su položili na seminaru imaju obavezu u sprovođenju određenih zadataka u toku 2019. godine kako bi verifikovali ovu licencu.

Ovo je zvaničan početak stvaranja baze trenera koji će u narednom periodu biti okosnica razvoja golfa u Bosni i Hercegovini.

Jedino zajedničko djelovanje može donijeti rezultate, što se pokazalo i organizacijom ovog seminara.