Ovim putem želimo obavjestiti sve zainteresovane novinare i fotoreportere  da je Organizacioni odbor Olimpijskih igara “Tokyo 2020” u saradnji sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, ponudio  Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine  mogućnost prijave novinara po broju za Olimpijske igre Tokyo.

 

Shodno propozicijama, Bosna i Hercegovina ima pravo na kvotu od 3 osobe i to:

 

 • 2 E  (novinar)
 • 1 EP (fotograf)

Zainteresirani trebaju da se jave u OKBIH do petka 29.03.2019. godine te dostave  ime organizacije, kao i detalje  kontakt podatke prijavljene osobe .

 

U ovoj fazi akreditovanja (Press by Number – prijava novinara po broju), Organizacioni odbor OI Tokyo 2020 zahtjeva prijavu imena organizacija (ne individua) kojima će kvota biti dodjeljena. Slijedeća hijerarhija i prioritet bi trebao biti uzet u razmatranje prilikom odabira:

 

 • Državna agencija
 • Državna sportska/fotografska novinska agencija
 • Dnevne novine
 • Sportske dnevne novine
 • Višesportski ili magazin namjenjen jednom sportu
 • Digitalni sportski novinari
 • Informativni magazini i internet sajtovi
   

Molimo Vas da imate u vidu da je Olimpijski komitet BiH isključivo odgovoran za akreditovanje novinara i unošenje podataka u sistem za akreditacije i sistem dolazaka i odlazaka, sve ostale obaveze i plaćanja snosi agencija iz koje dolazi novinar.