POZIV

STRUKOVNIM SPORTSKIM SAVEZIMA ZA UČEŠĆE NA RADIONICI O EU PROJEKTIMA

 

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u sklopu svojih aktivnosti organizacije edukacije za strukovne sportske saveze BiH ovim putem organizuje radionicu o EU projektima, koja će se održati 13.06.2019. godine (četvrtak) u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH, Alipašina BB – Zetra u terminu od 15:00 do 18:00 sati.

 U skladu sa svojim dugogodišnjim radom na međunarodnim projektima, te u svojstvu krovne sportske organizacije u BiH, Olimpijski komitet BiH ovim putem poziva sve strukovne saveze BiH da se prijave na jednodnevnu edukaciju o EU projektima, a koja je osmišljena i obuhvatat će informacije dostupnih međunarodnih EU fondova za bespovratna sredstva u oblasti sporta, a sve sa ciljem jačanja sportskog sistema u BiH i finansiranja projekata bespovratnim sredstvima Evropske Unije u oblasti sporta.

Stoga, ukoliko ste zainteresovani da upravo Vaš strukovni sportski savez učestvuje u zadobivanju bespovratnih sredstava, imate odličnu projektnu ideju, ali jednostavno nemate dovoljno informacija kako istu plasirati među EU fondovima, ili je Vaša projektna ideja već odobrena za finansiranje, te tražite informacije kako istu učinkovito realizovati, Olimpijski komitet BiH će Vam u vidu jednodnevne edukacije ponuditi da učestvujete na predavanjima projektnih stručnjaka koji već duži niz godina uspješno pišu, realizuju i izvještavaju međunarodne EU projekte.

Predavanja eminentnih stručnjaka iz projektnog menadžmenta će obuhvatiti sljedeće teme:

  1. kratak osvrt na dostupne međunarodne projekte (Erasmus+, IPA, CEI, itd)
  2. preduslov za učešće u EU projektima (PIC i PADOR registracija)
  3. EU participant portal (partnerski forum i profil organizacije)
  4. komunikacija sa potencijalnim partnerima (EU, regionalni, lokalni)
  5. proces apliciranja na EU projekte (rokovi, aplikacija, budžet)
  6. projektni resursi i kapaciteti
  7. životni ciklus projekta (inicijativa, plan, implementacija, kontrola, zatvaranje/izvještavanje)
  8. razvijanje projektne ideje (potrebe, mogućnosti, prioriteti)
  9. problemsko stablo (ciljevi, aktivnosti, indikatori, rezultati, pretpostavke i rizici)
  10. implementacija projekta (projektni procesi i faze)

Potrebno je da prijavu svog strukovnog sportskog saveza dostavite na e-mail adresu Olimpijskog komiteta BiH okbih@okbih.ba, najkasnije do 07.06.2019. godine sa naznakom u Predmetu/Subject: Prijava na Edukaciju o EU projektima_Naziv sportskog strukovnog saveza, a u daljem tekstu ime i prezime osobe/osoba koje su delegirane ispread Vašeg strukovnog sportskog saveza kao učesnici edukacije.

NAPOMENA: Osoba delegirana za učešće na edukaciji treba da posjeduje jako dobro poznavanje engleskog jezika, izražene komunikacijske i organizacijske vještine, i timski rad.

 

S poštovanjem,

Vaš Olimpijski komitet BiH