Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u sklopu svojih aktivnosti organizacije edukacije za strukovne saveze BiH ovim putem organizuje radionicu o EU projektima, koja će se održati 13.06.2019. godine u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH, Alipašina BB – Zetra sa početkom u 15:00 do 18:00 sati.

 U skladu sa svojim dugogodišnjim radom na međunarodnim projektima, te u svojstvu krovne sportske organizacije u BiH, Olimpijski komitet BiH ovim putem poziva sve strukovne saveze BiH da se prijave na jednodnevnu edukaciju o EU projektima, a koja je osmišljena i obuhvatat će informacije dostupnih međunarodnih EU fondova za bespovratna sredstva u oblasti sporta, a sve sa ciljem jačanja sportskog sistema u BiH i finansiranja projekata bespovratnim sredstvima Evropske Unije u oblasti sporta. Sportski savezi koji izraze interesovanje za učešće na edukaciji će biti evidentirani kao potencijalni partneri Olimpijskog komiteta BiH u budućim projektnim aktivnostima Olimpijskog komiteta.

Bitno je navesti da je, u sklopu ove edukacije, radionica o EU projektima besplatna, te se nadamo što većem odazivu sportskih strukovnih saveza.

Stoga, ukoliko ste zainteresovani da upravo Vaš strukovni sportski savez učestvuje u zadobivanju bespovratnih sredstava, imate odličnu projektnu ideju, ali jednostavno nemate dovoljno informacija kako istu plasirati među EU fondovima, ili je Vaša projektna ideja već odobrena za finansiranje, te tražite informacije kako istu učinkovito realizovati, Olimpijski komitet BiH će Vam u vidu jednodnevne edukacije ponuditi da učestvujete na predavanjima projektnih stručnjaka koji već duži niz godina uspješno pišu, realizuju i izvještavaju međunarodne EU projekte.

Predavanja eminentnih stručnjaka iz projektnog menadžmenta će obuhvatiti sljedeće teme:

 1. kratak osvrt na dostupne međunarodne projekte (Erasmus+, IPA, CEI, itd)
 2. preduslov za učešće u EU projektima (PIC i PADOR registracija)
 3. EU participant portal (partnerski forum i profil organizacije)
 4. komunikacija sa potencijalnim partnerima (EU, regionalni, lokalni)
 5. proces apliciranja na EU projekte (rokovi, aplikacija, budžet)
 6. projektni resursi i kapaciteti
 7. životni ciklus projekta (inicijativa, plan, implementacija, kontrola, zatvaranje/izvještavanje)
 8. razvijanje projektne ideje (potrebe, mogućnosti, prioriteti)
 9. problemsko stablo (ciljevi, aktivnosti, indikatori, rezultati, pretpostavke i rizici)
 10. implementacija projekta (projektni procesi i faze)

 

Prijaviti se možete na dva načina:

 1. Vašu prijavu možete direktno popuniti na linku u nastavku https://forms.gle/QC5m2QGBtNZV3i5z6. Prijava sadrži kontakt informacije, ime i prezime učesnika, i kratko motivaciono pismo kojim navodite razloge Vašeg učešća na edukaciji.
 2. Dostaviti prijavu na e-mail adresu Olimpijskog komiteta BiH okbih@okbih.ba, a koja treba da sadrži sljedeće podatke:

 

1. Naziv sportskog saveza

2. E-mail adresa

3. Ime i prezime osobe/a koju/e prijavljujete za učešće na edukaciji

4. Motivaciono pismo sportskog saveza koje treba da sadrži razloge učešća na edukaciji

5. Zvaničan dopis, potpisan i opečaćen od strane odgovorne osobe u savezu, kojim se prijavljujete na edukaciju

Prijave dostaviti najkasnije do 07.06.2019. godine sa naznakom u Predmetu/Subject: Prijava na Edukaciju o EU projektima_Naziv sportskog strukovnog saveza, a u daljem tekstu ime i prezime osobe/osoba koje su delegirane ispread Vašeg strukovnog sportskog saveza kao učesnici edukacije.

 

NAPOMENA: Osoba delegirana za učešće na edukaciji treba da posjeduje jako dobro poznavanje engleskog jezika, izražene komunikacijske i organizacijske vještine, i timski rad.

 

S poštovanjem,

Vaš Olimpijski komitet BiH