Povodom organizacije manifestacije obilježavanja „Godina dana uoči održavanja Olimpijskih igara u Tokyo 2020“,  danas su potpredsjednik Olimpijskog komiteta BiH Marijan Kvesić i generalni sekretar Olimpisjkog komiteta BiH mr.sci.Said Fazlagić primili u radnu posjetu zamjenika ambasadora Japanske ambasade u BiH g-dina Akihito Teruuchi.

Japanska ambasada u BiH želi da skupa sa Olimpijskim komitetom BiH održi manifestaciju obilježavanja „Godinu dana uoči održavanja Olimpijskih igara u Tokyo 2020“ koju je Olimpijski komitet BiH  prihvatio sa zadovoljstvom.

Na sastanku su razmatrani i dogovoreni svi detalji predložene manifestacije koja je planirana sredinom mjeseca jula 2019.g., a o čemu će javnost na vrijeme biti informisana.