U prostorijama Olimpijskog komiteta BiH, 03.06.2019. godine održana je Prva edukacija o EU projektima, posebno dizajnirana i namijenjena za Strukovne sportske saveze BiH.

Pozivu za učešće na edukaciju o EU projektima odazvali su sljedeći SS savezi BIH: Savez klizačkih sportova, Gimnastički savez BiH, Nogometni/fudbalski savez BiH, Atletski savez BiH, i Odbojkaški savez BiH, te članovi sportskih klubova i udruženja: Sportski savez Visoko, Tradicionalna karate -do asocijacija u BiH.

Održana predavanja su imala za cilj da učesnike uvedu u svijet projektnog djelovanja u oblasti EU fondova, te u najvećoj mjeri da motivišu SS saveze BiH, i ostala sportska udruženja i klubove da uplove u vode međunarodnih projektnih aktivnosti. Prva prezentacija predstavila je sam pojam projektne ideje, uz kratak osvrt na Erasmus + Sport otvoreni poziv. Potom je uslijedila prezentacija o najbitnijim elementima svakog projekta, sa posebnim fokusom na promociju sportske organizacije kao potencijalnog partnera. Treća, ujedno i zadnja prezentacija je sumirala finansijske elemente realizacije projekata, uz obavezne napomene ključnih momenata finansijskog menadžmenta.

Ovim putem, Olimpijski komitet BiH se iskreno zahvaljuje svima koji su se odazvali na pozivu, i naravno samim predavačima koji su izdvojili svoje vrijeme i nesebično sa učesnicima podijelili svoja dugogodišnja iskustva u pisanju i realizaciji EU projekata.

Naposljetku, kako je i rečeno tokom same edukacije, Olimpijski komitet BiH je na usluzi svima onima koji izraze želju da otpočnu projektnu saradnju na međunarodnom polju.

 

Lijep sportski pozdrav,

Olimpijski komitet BiH