Predsjednik OK BiH prof.dr Izet Rađo i generalani sekretar OK BiH mr.sci. Said Fazlagić, primili su u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH  predsjednika Rukometnog saveza BiH Marinka Umičevića, generalnog sekretara Rukometnog saveza Republike Srpske Gorana Mirnića, direktora Rukometnog kluba Borac Banja Luka Vladimira Brankovića i potparola Rukometnog saveza Republike Srpske Slobodana Babića.

Predsjednik Rukometnog saveza BiH Umičević je informisao predsjednika OK BiH o trenutnoj situaciji u Rukometnom savezu BiH, te mnogobrojnim problemima na koje nailaze ali i mogučnostima koje se nameću kao rješenja problema .

Predsjednik prof.dr Rađo je upoznao čelnike Saveza sa nekoliko projekata koje stukovni sportski savezi BiH uživaju preko Olimpijskog komitet BiH, a sve u ciilju jačanja Rukometnog saveza BiH kao institucije, te ih pozvao da apliciraju na iste.

Predsjednik OK BIH prof.dr Rađo je upoznao goste sa radom i ostalim projektima Olimpijskog komiteta BiH.

Također, u cilju prevazilaženja određenih problema,  ponuđene su prostorije ali i medijacija OK BiH na način kako je to OK BiH činio mnogo puta do sada i sa drugim savezima.