Poslije održanog online konferencijskog poziva iniciranog od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta, a na kojem su učestvovali Nacionalni Olimpijski komiteti Evrope, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u potpunosti podržava Izjavu i iznešene principe Izvršnog komiteta Međunarodnog Olimpijskog komiteta, sigurni da odluke MOKa prate trenutne preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, iznad svega poštivajući načela sigurnosti sportista, trenera i ostalih službenih lica.

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine pomno prati Izjave i preporuke Međunarodnog Olimpijskog komiteta, te u novonastaloj situaciji pandemije COVID-19, bitno je naglasiti da OKBiH nastavlja podržavati naše sportiste u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, uz poruku da ostanemo ujedinjeni.