Na osnovu novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, Predsjedništvo  i Izvršni odbor Olimpijskog komiteta BiH  su kreirali i zvanično usvojili  dokument koji sadrži konkretne mjere podrške sportu BiH, koji je dobio bezuvjetnu podršku Strukovnih sportskih saveza BiH članica Olimpijskog komiteta BiH, te vrhunskih sportista olimpijaca koji se pripremaju za Olimpijske igre Tokyo 2020.

Fokus dokumenta je na  predloženim  mjerama na stranici 4., kao sistemska a ne pojedinačna platforma za podršku i spas sporta.

Olimpijski komitet BiH će upoznati javnost i nadležne institucije sa ovim dokumentom ali je i lični i institucijalni angažman jako bitan kako bi se ove mjere približile javnosti, te posebno pojedincima iz društveno političkog života koji mogu doprinjeti promjenama, a sve u cilju prihvatanja sistemskih mjera za spas sporta. 

Dokument možete preuzeti na linku.