U cilju što bolje i efikasnije borbe sa pandemijom COVID-19, Olimpijski komitet BiH je, uz podršku Zdravstvene komisije OK BiH, kreirao Vodič za sportiste i sportske saveze.

U nadi da će predložene mjere i upute biti od koristi sportistima i sportskim radnicima u Bosni i Hercegovini, i da ćemo se što prije vratiti u normalne tokove života i trenažne i takmičarske procese, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine vas poziva da se pridržavate uputa nadležnih institucija.