U organizaciji Olimpijskog komiteta BiH završen je prvi modul  programa „Napredni kursevi menadžmenta u sportu“ namjenjen edukaciji sportskih radnika i operativaca sportskih saveza BiH sa ciljem unapređenja rada sportskih saveza i cjelokupnog sportskog sistema BiH. 

 

Učesnici ovog obimnog edukativnog programa, osmišljenog od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, bili su Razija Mujanović, Tatjana Đekanović, Ivona Čavar, Lejla Tanović, Arijana Jaha, Enes Peštek, Nikola Stanković, Ademir Raščić, Azur Kuduzović, Nijaz Šahinović, Vedran Čubelja, Samir Šarić, Senad Hadžimešić, Brane Srdić, Đena Arifović, Adnan Talić, Kornelija Rajković, Amela Hadžiahmetović, Selma Karčić, Amela Bajraktarević, Ajša Alić, Hana Novalija, Anel Imamović i Adna Bešlija.

 

Program kursa je u potpunosti diktiran od strane MOK-a te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svjetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija. 

 

Međunarodni olimpijski komitet prepoznao je vrijednosti sistemskog usavršavanja profesionalaca u sportskim organizacijama te kroz program "Naprednih kurseva menadžmenta u sportu" pokušava se premostiti nedostatak državnih programa koji su usmjereni na edukaciju sportskih administratora i menadžera. 

 

Pogrami su osmišljeni da bi sportskim savezima bili isporučeni kao alat za provođenje obuke kadrova s ciljem usavršavanja njihovih znanja i vještina, ali i stvaranja društva znanja koje će stvoriti jake veze među menadžerima iz različitih sportova i omogućiti daljnju razmjenu iskustava, informacija, znanja i vještina.

 

Edukativni program prati osnovne menadžerske oblasti  i koncipiran je iz sedam modula i to uvod u napredne kurseve, menadžment u sportu, uređenje olimpijske sportske organizacije, strateško upravljanje, upravljanje humanim resursima, upravljanje finansijama, marketing i  organizovanje sportskog događaja. 

 

Imajući u vidu mjere restrikcije, moduli će se održavati online, dok se ne stvore pretpostavke za okupljanje učesnika.

Podsjećamo, prva edicija "Naprednih kurseva menadžmenta u sportu"  realizovana je 2014. godine kada je edukaciju uspješno završilo 16 kandidata iz bosanskohercegovačkih sportskih saveza.”