Olimpijski komitet BiH (OK BIH) nastavlja sa svojim aktivnostima podrške najboljim sportistima i Savezima. Projekti podrške imaju za cilj profesionalizirati rad sportista, te postići unificiran izgled svih naših reprezentativaca i Saveza na međunarodnim takmičenjima.

I pored COVID-19 pandemije, OK BiH je danas, u prostorijama Olimpijskog komiteta dodijelio sportsku opremu za četiri Saveza (odbojkaški, ragbi, stonoteniski i sankaški) koji su je sa oduševljenjem primili i proslijedili sportistima.
Opremu u ime OK BiH dodijelili su: Predsjednik OK BiH prof.dr Izet Rađo, potpredsjednik OK BiH gdin. Marijan Kvesić, član Izvršnog komiteta OK BiH prof.dr Milanko Mučibabić , te generalni sekretar mr.sci. Said Fazlagić.

Time i dalje OK BIH nastavlja sa aktivnostima koje pokazuju društvenu odgovornosti, te brigu o spotu i sportistima u Bosni i Hercegovinu.