Olimpijski komitet BiH (OK BIH) nastavlja sa svojim aktivnostima podrške najboljim sportistima i Savezima. Projekti podrške imaju za cilj profesionalizirati rad sportista, te postići unificiran izgled svih naših reprezentativaca i Saveza na međunarodnim takmičenjima.

I pored COVID-19 pandemije, OK BiH je danas, u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH dodijelio sportsku opremu za još dva Saveza (Bokserski savez BiH i Savez dizača tegova BiH), koji su je sa oduševljenjem primili opremu i proslijedili je sportistima.
Opremu u ime OK BiH dodijelili su Predsjednik OK BiH prof.dr Izet Rađo i generalni sekretar dr.sci. Said Fazlagić.

Time i dalje OK BIH nastavlja sa aktivnostima koje pokazuju društvenu odgovornosti, te brigu o sportu i sportistima u Bosni i Hercegovini.