Radi se o veoma obimnom edukativnom programu osmišljenom od strane Međunarodnog
olimpijskog komiteta namjenjenom edukaciji kadrova koji rade u sportskoj adminstraciji. Kurikulum
kursa je osmišljen u saradnji sa više od 150 svijetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog
menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje
sportskih organizacija.
Poslljedni realizovani, III modul Naprednih kurseva menadžmenta u sportu je održan u srijedu 1. i
četvrtak 2. jula 2020.godine, te je tretirao temu upravljanja humanim resursima u Olimpijskim
sportskim organizacijama.
“Obzirom da smo u skorije vrijeme “pomladili” Savez, predavanja koja tretiraju temu upravljanja
ljudskim resursima, kao i cjelokupan program će nam biti od velike koristi. Istakao bih da je i
komponenta umrežavanja koju ovaj projekat ima jako bitna za nas sportske radnike jer nam
omogućava međusobnu razmjenu iskustava, informacija i ideja, te sam zahvalan Olimpijskom
komitetu BiH što nam je omogučio učešće na edukaciji ove vrste” – izjavio je Vedran Ćubela
Generalni sekretar Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine.
Program Naprednih kurseva menadžmenta u sportu pohađa 24 učesnika iz sportskih organizacija u
BiH i trajat će do novembra mjeseca 2020.godine.