Izrazita nam je čast i zadovoljstvo obavijestiti vas da je u novom izdanju knjige Olimpijske solidarnosti  pod nazivom "Menadžment olimpijskih sportskih organizacija",  OK BiH prikazan kao finalni primjer dobre i uspješne prakse upravljanja i edukacije ljudskih resursa u olimpijskim sportskim organizacijama širom svijeta.

Ova izvrsna knjiga napravljena je da pomogne sportskim organizacijama u svijetu da usvoje i utvrde principe efikasnog menadžmenta sa ciljem upravljanja promjenama u modernom sportu i prvi put je objavljena 2008. godine.

Ona služi i kao udžbenik za "Napredne kurseve menadžmenta u sportu" te koristi svim ljudima uključenim u sportske organizacije koji traže način kako da unaprijede određene aspekte menadžmenta u svojim organizacijama. Stoga će pozitivna praksa Olimpijskog komiteta BiH biti dostupna u svih 206 NOK-ova svijeta u knjizi koja odražava savremena znanja, prakse i izazove sportskih organizacija.

Bitno je napomenuti i da je u toku realizacija Naprednih kurseva menadžmenta u sportu OK BiH koje pohađa 24 sportska radnika iz Bosne i Hercegovine.

Edukacija se odvija online i ima za cilj unapređenje sportskih saveza i cjelokupnog sportskog sistema u BiH. Program prati osnovne menadžerske oblasti i predviđeno trajanje je sedam modula od dva radna dana.

Kurikulum je u potpunosti diktiran od strane IOC-a, te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svjetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija.