STRUČNA TRIBINA:

"Trebaju li djeca učiti osnovne elemente plivanja kroz nastavni proces u osnovnoj školi?"

Partneri u projektu:

- Gradska uprava Grada Sarajeva,
- Općina Novi Grad – Sarajevo,
- Olimpijski komitet BiH,
- Fakultet sporta i tjelesnog odgoja,
- Vijeće roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo,
- JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o.

Organizatori su Regionalne stručne tribine pod nazivom "Trebaju li djeca učiti osnovne elemente plivanja kroz nastavni proces u osnovnoj školi?", koja će se održati 26. marta 2011. godine u sali općine Novi Grad sa početkom u 09:30 sati.

Cilj Projekta je poticanje, intenzifikacija i razvijanje nastavnog plana i programa predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnim školama, te na osnovu stručnih mišljenja i naučnih saznanja predložiti i inicirati unaprijeđenje programskih i metodički pripremljenih nastavnih, vannastavnih i vanškolskih aktivnosti.

Raspored i satnica:

Subota, 26. mart 2011. godine, Sala općine Novi Grad – Sarajevo: 
09:00 – 09:30 sati - dolazak i registracija učesnika,
09:30 – 10:00 sati - obraćanje predstavnika partnera projekta,
10:00 - 11:30 sati - stručna prezentacija profesora,
11:30 - 11:45 sati - kafe pauza,
11:45 - 13:00 sati - prezentacija iskustava u projektima edukacije neplivača lokalnih zajednica iz regije.

Poster prezentacija stručnih radova uz koktel u Olimpijskom bazenu Sarajevo

13:15-13:45 sati - poster prezentacija u okviru radionice sportovi na vodi

Za više informacija, kontak osoba je koordinator Projekta:

Aldvin Torlaković, mr. sci.

773-855 ili aldvint@yahoo.com